TATA IBADAH PASKAH I DALAM KELUARGA, Minggu 12 April 2020


PERSIAPAN
Keluarga berkumpul dalam sukacita
Menyiapkan tempat persembahan
Menyalakan lilin sebelum ibadah

PEMBUKAAN
P : Kita ada pada hari kemenangan, dan kiranya keluarga ini tetap dalam persekutuan untuk memuliakan Tuhan yang menang. Mari kita berdiri dan bernyanyi dari Nyanyian Rohani 60 : 1 dan 2 “Suara sorak terdengar”

Suara sorak terdengar, neg’ri Yerusalem gempar
Benarlah Tuhanmu telah berbangkit dari kuburNya

Tak boleh kubur memegang Pahlawan itu yang menang
Kuasa maut telah lemah dan kalah oleh kuatNya

MADAH PUJIAN DAN SALAM
P : Haleluya! Kristus sudah bangkit!
J : Dalam kelemahan-Nya, kita kuat. Dalam penderitaan-Nya, kita menang.
P : Dalam kebangkitan-Nya, kita beroleh pengampunan serta kehidupan. Dan Allah Bapa menjadikan kita sebagai pewaris Kerajaan-Nya.
J : Haleluya!
P : Perayaan Paskah ini kami peralaskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menaungi kita sekalian. Amin.

HUKUM TUHAN
P : Jikalau kamu menurut perintahKu, kamu akan tinggal di dalam kasihKu, seperti Aku menuruti perintah BapaKu dan tinggal di dalam kasihNya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaKu ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh.                                                 

MENYANYI BERSAMA
Nyanyian Rohani 60 : 3 & 4 “Begitu kita terlepas …” (duduk)
Begitu kita terlepas, tak takut lagi dan cemas
Percaya itu memberi kuasa atas maut ngeri

Ya Yesus kebangkitanMu, b’ri hidup baru dan sembuh
Yang Kau tentukan maksudnya : terang mulia dan baka

PENGAKUAN DOSA DAN BERITA RAHMAT
P : Jemaat, mari kita mengaku dosa dengan sungguh-sungguh dan kita mendengar berita anugerah : Sekalipun kesalahan-kesalahan memenuhi hidup kita, namun Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhNya di kayu salib, supaya kita juga beroleh hidup dalam kebenaran
J : Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal
P : Anak Manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang.

MENYANYI BERSAMA
Nyanyian Rohani 64 : 1 & 2 “Sesungguhnya kukatakan”
Sesungguhnya kukatakan : Mukhalis hiduplah
Dan kita disertaiNya selama-lamanya

Hai lihat dunia terang dan baru hidupku
Dan jalanku menujulah ke rumah Bapaku

PEMBERITAAN FIRMAN
Doa mohon terang Roh Kudus
Pembacaan firman : Markus 16 : 1 – 8
Renungan Paskah :  (Membaca renungan yang telah disediakan)

PENGAKUAN IMAN   
P : Bersama dengan semua orang percaya di segala zaman dan tempat, kita mengaku iman percaya kita:    Aku percaya....... dst.

MENYANYI BERSAMA
Nyanyian Rohani 64 : 3 “Syukur t’lah hilang …  (duduk)
Syukur t’lah hilang dahsyat maut, Mukhalis yang menang
Dan kitapun disambutNya, di sorga yang terang

PERSEMBAHAN SYUKUR
P : Kita hendak memberikan persembahan syukur untuk menopang pekerjaan pelayanan. Dengarlah nas Firman Tuhan : Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah! Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat!

MENYANYI BERSAMA
Nyanyian Mazmur 105 : 1 dst  “Ucap syukur dan puji Hua”
Ucap syukur dan puji Hua dengan sembahyang dan berdoa
dan muliakan namaNya, masyhurkan perbuatanNya
segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar

Nyanyikan mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan
Ajaib mujizatNya besar dan namaNya kudus benar
Hai kamu yang mencariNya tetap bersukacitah

Pikir-pikirkan kodrat Alllah dihadiratNya sedekala
Hai Israek kaum pilihan, ingatkanlah sekalian
Mujizat yang dibuatNya, hukumanNya di dunia

Kekal setia Firman Allah, diingatkanNya perjanjian
Sampai selama – lamanya, kekal segala FirmanNya
Kepada orang pilihan dengan seribu turunan

DOA SYUKUR DAN SYAFAAT

MENYANYI BERSAMA
Nyanyian Rohani 190 : 1 & 4  “Hai bangkit bagi Yesus” (ayat 4 berdiri)
Hai Bangkit bagi Yesus, pahlawan palangNya
Kibarkan panji Raja di atas dunia
Perang rohani ini dipimpin Tuhanmu
Yang akan mengalahkan segala seteru

Hai bangkit bagi Yesus dan ikut tentara
Ke medan perjuangan, dengar nafiriNya
Meskipun tak terbilang pasukan seteru
Percaya bahwa Yesus menjadi kuatmu

Hai bangkit bagi Yesus dan harap kuatNya
Tenagamu sendiri tentu lekas lemah
Perlu diperjuangan senjatamu lengkap
Berdoa dan berjaga dan ingatlah tetap

Hai bangkit bagi Yesus, tak lama lagi p’rang
Perjuangan berhenti dan kamupun menang
Yang bertekun setia dianug’rahiNya
Mahkota kehidupan di negeri baka

PENGUTUSAN DAN BERKAT
P : Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan : “Allah Bapa mencurahkan segala kebaikan bagi saudara-saudara, oleh kebangkitan Kristus keselamatan dianugerahkan dalam hidup saudara-saudara, dan saudara-saudara dikuatkan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus sekarang ini sampai selama-lamanya…”
P + J : Amin… Amin… Amin…

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Belum ada Komentar untuk "TATA IBADAH PASKAH I DALAM KELUARGA, Minggu 12 April 2020"

Posting Komentar

Hai, sahabat DEAR PELANGI ... silahkan memberi komentar sesuai topik dengan bahasa yang sopan.

ABOUT ME

Foto saya
Waropen, Papua, Indonesia
Menemukan PELANGI dalam hidup sendiri dan menjadi PELANGI di langit hidup sesama. Like and Subscribe my youtube channel: DEAR PELANGI CHANNEL

Iklan

Display

Inarticle

Infeed