TATA IBADAH UNTUK MALAM KUDUS (2)


PERSIAPAN

NYANYIAN PEMBUKAAN (Berdiri)
Nyanyian Rohani 30:1-2 “S’lamat – S’lamat Datang”
S’lamat, s’lamat datang Yesus Tuhanku
Yang turun dari Sorga yang rumahMy
S’lamat, s’lamat datangMu di dalam dunia
Tuhan jadi sama dengan manusia.
Salam, salam.

Bangunlah gembala lihat t’rang besar
Dengar berita Sorga dan bergemar
Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah
Cari kanak – kanak yang di palunganNya
Salam, salam.
                     
AJAKAN BERIBADAH
P :  Lihatlah anak Domba Allah telah datang. Dia berbaring di Palungan. Dia datang untuk menebus dosa manusia dan selamatkan seluruh umat manusia.
J : Yesus Anak Domba yang Kudus, lahir di sebuah kandang yang hina, mari sujud dan menyembah Dia.
P : Ia lahir untuk kita, Ia datang untuk kita. Penolong yang Agung, Penasihat Ajaib, Raja Damai. Marilah kita menyembah Dia sang Raja Damai yang datang untuk melawat dan menyelamatkan manusia.

NYANYIAN BERSAMA
Nyanyian Rohani 20:1,2 “Terpuji Allah Israel”
Terpuji Allah Israel yang t’lah melawat kita
Dan turut niatNya kekal, ‘ngerjakan sukacita
Membawa penebusanNya dan akan tanda kasihNya
Bangunkan tanduk s’lamat, di rumah daud hambaNya
Yang dari awal dunia, terjanji di nubuat.

Yaitu kaum yang mengesah mendapat kelepasan
Tak ada lagi musuhnya, terangkat penindasan
KerjaNya yang dimulaiNya, hendak menunjuk rahmatNya
Tentu diselesaikan. Kepada Abraham telah
DisumpahkanNya kaulNya, yang kini disampaikan

TAHBISAN DAN SALAM
P : Pertolongan kita di dalam perayaan Malam Kudus ini adalah di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Putera Natal dan di dalam nama Roh Kudus.
Damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus sang Raja Damai turun menaungi dan menyertai saudara – saudara sekalian.  Amin! (Duduk)

NYANYIAN BERSAMA
Nyanyian Rohani 39: 1, 2  “Hai Mari Berhimpun”
Hai mari berhimpun dan bersukaria
Turut semua ke Betlehem
Marilah pandang Tuhan bala Sorga
Sembah dan puji Dia (3x), yang Raja.

Bernyanyilah kamu, tentara Malaikat
Turut bernyanyi manusia
Pujilah Tuhan, Jurus’lamat dunia
Sembah dan puji Dia (3x), yang Raja.

PENGAKUAN DAN PENYERAHAN DIRI
P : Dengan penuh kerendahan hati, kami datang kepadaMu ya Tuhan. Kami mengaku segala dosa kami : Ya Allah Engkau mempedulikan kami dalam keberdosaan kami, hari – hari hidup kami dipenuhi segala berkat, kasih serta anugerahMu, namun kami seringkali kami tidak taat dan setia kepadaMu.
P + J : Kami tertawa dalam kepedihan orang lain. Mencibir kekurangan orang lain. Mengeluhkan keterbatasan orang lain serta berbohong demi kesenangan kami. Kami bermasa bodoh dengan kejujuran. Berjuang untuk ketidak adilan dan demi pembalasan, mengabaikan kerendahan hati serta pengampunan. Kami selalu membenarkan diri dan hidup kami. Ketika ada Firman Tuhan yang hendak merubah hati serta hidup kami, seringkali kami angkuh dan sombong. Kami memuji diri ketika ada kelimpahan berkat. Hati kami tertutup untuk mewujudkan kasih  bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kami. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Ampunilah kami. Biarlah Yesus Kristus sang Putera Natal membaharui dan menyucikan hati kami agar hidup kami layak di hadapan kekudusanMu.
P : Ya Tuhan, dengarlah dan terimalah seruan hati dari umat tebusanMu, di dalam nama Yesus. Amin!

NYANYIAN BERSAMA
Ny. Rohani 33: 1 “Yang Tuhan di Sorga Menjadi Rendah”
Yang Tuhan di Sorga menjadi rendah
Manusia sungguh dan tak bercela
Yang Maha Kuasa, lemah dan lembut
Berbaring di kandang, hai mari sembah.
Hai puji kasihNya dan turut sembah
Sebab dosa dunia diampunkanNya

BERITA SUKACITA
P : Dengarlah berita sukacita malam ini : “Sebab seorang Anak telah lahir untuk kita, seorang Putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahuNya dan namaNya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.

NYANYIAN BERSAMA
Nyanyian Rohani 33:2 “Di sini Imanuel ....”
Di sini Imanuel, Anak Kudus
T’lah turun ke bumi salam Penebus
KuasaNya atas segnap dunia
Sejahtera dan damai kerajaanNya
Hai puji kasihNya dan turut sembah
Sebab dosa dunia diampunkanNya

BERITA MALAM KUDUS
Doa Pembacaan Alkitab
Pembacaan Alkitab
Refleksi/Khotbah

PERSEMBAHAN SYUKUR
P : Dengan mengingat segala kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus sang Putera Natal, marilah kita memberi persembahan kita bagi Tuhan:
Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Ia sanggup melimpahkan segala berkat kasih karuniaNya”.
P  +  J :  Menyanyi Nyanyian Rohani 40: 1- 3 “HAI GEMBALA EFRATA”

DOA SYUKUR DAN SYAFAAT

NYANYIAN BERSAMA 
Nyanyian Rohani 38:1,2  “Dari Pulau dan Benua”(ay.2 berdiri)
Dari pulau dan benua, terdengar selalu t’rus
Lagu pujian semua bagi nama Penebus
Gloooooo … ria, muliakan Tuhan (2x)

Tinggi tinggi dalam sorga tentra Tuhan yang kudus
Tak lelah menyanyi juga di hadapan Penebus
Glooooo … ria, muliakan Tuhan (2x)

PENGUTUSAN DAN BERKAT
P : Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain. BintangNya di langit bersinar terang dan Yesus tertidur lelap dan tenang.
J : Syukur dan puji bagiMu ya Yesus, karena kasihMu, Engkau rela lahir dan berbaring di kandang yang hina.
P + J : Berilah hati kami diliputi sukacita sorgawi, besar kemuliaan dan kuasaMu.
P : Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan: TUHAN MEMBERKATI ENGKAU DAN MELINDUNGI ENGKAU, TUHAN MENYINARI ENGKAU DENGAN WAJAHNYA DAN MEMBERI ENGKAU KASIH KARUNIA, TUHAN MENGHADAPKAN WAJAHNYA KEPADAMU DAN MEMBERI ENGKAU DAMAI SEJAHTERA.
P   +  J :  AMIN... AMIN... AMIN!

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Belum ada Komentar untuk "TATA IBADAH UNTUK MALAM KUDUS (2)"

Posting Komentar

Hai, sahabat DEAR PELANGI ... silahkan memberi komentar sesuai topik dengan bahasa yang sopan.

YANG PALING BARU

BAHASA LIDAH, BAHASA SEHARI - HARI (Artikel)

ABOUT ME

Foto saya
Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia
Menemukan PELANGI dalam hidup sendiri dan menjadi PELANGI di langit hidup sesama. Like and Subscribe my youtube channel: DEAR PELANGI CHANNEL

Iklan

Display

Inarticle

Infeed