TATA IBADAH ADVENT IV 2020

PANGGILAN BERIBADAH

Majelis Jemaat: Jemaat Tuhan! Kita telah memasuki minggu advent yang keempat, minggu persiapan yang terakhir untuk memperingati perayaan Natal. Karena itu masa raya advent ke empat adalah waktu yang disediakan Tuhan, supaya kita mempunyai sikap dan senantiasa bertindak menurut kehendakNya. Setiap sikap dan tindakan kita menentukan kesiapan kita untuk menerima penyertaan Tuhan dan kasih-Nya bagi setiap orang. Inilah maksud Surat 1 Yohanes 4: 10 yang berkata “ Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anak-Nya sebagai pendamaiaan bagi dosa – dosa kita”.

Marilah kita siapkan hati, pikiran dan seluruh kehidupan kita untuk memasuki persekutuan dengan Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita bersama – sama memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Ny. Rohani 20 : 1 dan 2 TERPUJI ALLAH ISRAEL”

 

Terpuji Allah Israel yang telah melawat kita

Dan turut niat-Nya kekal ‘ngerjakan sukacita,

Membawa penebusan-Nya dan akan tanda kasih-Nya

Bangunkan tanduk slamat di rumah Daud, hamba-Nya,

Yang dari awal dunia terjanji di nubuat

 

Yaitu : kaum yang mengesah mendapat kelepasan,

Tak ada lagi musuhnya, terangkat penindasan.

Kerja-Nya yang dimulai-Nya hendak menunjuk rahmat-Nya,

Tentu diselesaikan. Kepada Abraham telah

Disumpahkan-Nya kaul-Nya yang kini disampaikan.

 

VOTUM DAN SALAM

Pelayan: Ibadah masa raya advent yang keempat, dithabiskan dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin ! Kasih Karunia dan Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus kiranya menyertai jemaat sekalian. Amin !

 

NATS PEMBIMBING

Pelayan: Nats Pembimbing bagi kita dalam masa raya advent ke empat ini terambil dari, Mazmur 34 : 16 – 17 yang berbunyi: “Mata Tuhan tertuju kepada orang – orang yang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong; wajah Tuhan menentang orang – orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi”

 

MENYANYI : Nyanyian Rohani 21:1 “Kunantikan Betapa”

Kunantikan betapa ya Tuhan datangMu

Dengan kubuat apa sedia hatiku?

Turunkanlah ya Tuhan terangMu yang benar

Sucikan kerinduan, pengharapan besar

 

HUKUM TUHAN: (Matius 22:37-40)- Duduk

 

PENGAKUAN DOSA DAN BERITA ANUGERAH

Pelayan: Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri serta membuka hati dan berpasrah pada Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Segenap jiwa dan sepenuh akal budi? Apakah kita mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri?

Jemaat: Kepada-Mu ya Tuhan, kuangkat jiwaku; ya Allahku kepadaMu aku percaya; janganlah kiranya aku mendapat malu; janganlah musuh – musuhku beria – ria atas aku.

Pelayan: Ya, semua orang yang menantikan Tuhan, tidak akan mendapat malu; sebab yang mendapat malu ialah mereka yang menghianati kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya.

Jemaat: Beritahukanlah jalan jalanMu kepadaku, Ya Tuhan. Tunjukanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku melakukan kasih-Mu, sebab aku telah berdosa kepada-Mu. Ya Allahku, Engkau yang menyelamatkan aku;

Pelayan: Ya Tuhan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Jemaat: Dosa dan pelanggaranku, janganlah Kau ingat ya Tuhan; oleh karena nama-Mu, ya Yesus Kristus. Ampunilah kesalahan dan dosaku.

Pelayan: Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukan jalan jalan-Nya kepada orang sesat; Ia membimbing orang – orang yang rendah hati menurut hukum; dan mengajarkan kasih-Nya kepada orang – orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi mereka yang berpegang pada perjanjian-Nya dan peringatan – peringatan-Nya. Amin.

 

Menyanyi, Ny. Suara Gembira 45 : 1 – 2

Kasih Yesus nyatalah ‘bagiku di kitab – Nya

Hati-Nya mengasihi ‘anak tiap negeri

T’rang kasih Yesus, t’rang kasih Yesus,

T’rang kasih Yesus ‘ di kitab nyatalah

 

Tuhan Yesus menyebut dengan suara yang lembut

Nama saya dan telah saya jadi miliknya

T’rang kasih Yesus, t’rang kasih Yesus

T’rang kasih Yesus di kitab nyatalah

 

PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN

Doa

Pembacaan Alkitab : Keluaran 12 : 1 – 22

 

PERSEMBAHAN SYUKUR

Pelayan: Marilah kita membawa seluruh persembahan syukur kepada Tuhan, karena kebaikan-Nya yang tak terkatakan dalam kehidupan kita. Ingatlah firman Tuhan : “ Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita ” Menyanyi Ny. Rohani 23 : 1 – 4 Ya Datanglah Immanuel

 

DOA PERSEMBAHAN

 

KHOTBAH: “ Ingatlah akan kasih Tuhan ”

 

PENGAKUAN IMAN RASULI

Pelayan: Dalam  Persekutuan  dengan  gereja  Tuhan  dan  secara  khusus  dalam persekutuan Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua, marilah secara Bersama – sama kita mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli secara Bersama – sama: “Aku Percaya ……………………”

Menyanyi Ny. Rohani 167 : 5 “ Gereja Yang Berdoa ”

Gereja yang berdoa di dalam dunia

Sekutu dengan Tuhan, ketiga yang esa

Dan dengan orang suci, jemaat yang telah menang

B’ri kami bangkit juga ya Tuhan dalam trang

 

DOA SYAFAAT

 

PENGUTUSAN DAN BERKAT

Pelayan: Saudara saudara pulanglah dalam damai dan sejahtera-Nya dan lakukanlah Firman Tuhan yang sudah di dengar Bersama – sama. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri dan kita menyanyikan Ny. Rohani 159 : 1 dan 2

Tuhan Yesus, Engkaulah ‘ mengasihi jiwaku

Dari topan dunia ‘ ku berlindung pada-Mu

Dari ombak laut besar, angin yang menakutkan

Antar aku yang gentar masuk ke pelabuhan

 

Manakah pertolongan, kalau tidak pada-Mu ?

Janganlah Kau tinggalkan aku dalam takutku

Hanya hatiku teduh dan tetap dihiburkan

Kalau naung tanganMu memberi perlindungan

 

Terimalah berkat Tuhan :

Pelayan: “Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia ; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera”

P + J: Amin…….. Amin…… Amin

 

 

 

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Belum ada Komentar untuk "TATA IBADAH ADVENT IV 2020"

Posting Komentar

Hai, sahabat DEAR PELANGI ... silahkan memberi komentar sesuai topik dengan bahasa yang sopan.

YANG PALING BARU

DILENGKAPI DALAM PANGGILAN ALLAH (I Samuel 3:1-21)

ABOUT ME

Foto saya
Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia
Menemukan PELANGI dalam hidup sendiri dan menjadi PELANGI di langit hidup sesama. Like and Subscribe my youtube channel: DEAR PELANGI CHANNEL

Iklan

Display

Inarticle

Infeed