TATA IBADAH MINGGU DALAM KELUARGA, 3 MEI 2020

PERSIAPAN

PANGGILAN BERIBADAH
P : Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya
J : Terimalah pujian kami atas kasih dan rahmatMu.
P : Marilah kita menyanyikan pujian dan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita menyanyi dari Nyanyian Rohani 62:1,2 “Hari ini yang Kudus”
Hari ini yang kudus, haleluya
Sudah bangkit penebus, haleluya
Yang di bukit Golgota, haleluya
Angkut dosa dunia, haleluya

Mari muliakanlah, haleluya
Raja damai yang baka, haleluya
Dari kubur yang gelap, haleluya
Terbit s’lamat yang tetap, haleluya

VOTUM DAN SALAM
P : Ibadah Minggu pagi ini, berlangsung di dalam nama TUHAN, yang telah melimpahkan damai sejahtera-Nya melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib, dan dalam kuasa kebangkitan-Nya yang telah mengalahkan maut.
J : Haleluya…Amin….!
P : Kasih Karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian.
J : Dan beserta saudara juga!

MENYANYI BERSAMA
Nyanyian Rohani  62:3,4  “Habis Siksa dan Perang, ….
Habis siksa dan perang, haleluya
Yesus naik ke dalam t’rang, haleluya
Dan Malak selamanya, haleluya
Nyanyi akan hormatNya, haleluya

Sembah nyanyilah Mazmur, haleluya
Hormat kasih dan syukur, haleluya
Pujilah selalu t’rus, haleluya
Bapa, Anak, Roh Kudus, haleluya

NATS PEMBIMBING
P : “Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis: "Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. (1 Kor. 15 : 54 - 57) – (Duduk)                                     

PENGAKUAN DOSA
P : Mari kita berdoa: Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami.
J : Dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa kuatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami, kami merasa tiada teman dalam menghadapi kebancuhan hidup.
P : Oleh karena kesombongan, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu; tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami.
J : Tuhan Kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Kami mohon ampunilah dosa kami.
P :   Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladani Yesus yang bangkit, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera.

MENYANYI BERSAMA
Nyanyian Rohani 139:1,2  “Ya  Allahku, Cahaya-Mu”
Ya Allahku, cahayaMu, terang kudus belaka
Dan kamilah manusia, berdosa bercelaka

CahayaNya terang cerah, b’ri bintang suram jua
Dan apakah manusia di had’rat Tuhan Hua?

BERITA RAHMAT ALLAH
P : Inilah anugerah Tuhan, menurut kesaksian 1 Korintus 6:14, “Allah, yang membangkitkan Tuhan, akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya.” Demikianlah berita rahmat Allah.

MENYANYI BERSAMA
Nyanyian Rohani  139:3,4  “Ke manakah manusia …“
Ke manakah manusia mencari s’lamat juga?
KepadaMu, kar’na AnakMu, membuka jalan Sorga

Ya Amin, ya di Golota ternyata pengasihan
Di sanalah anugerah menjamin keampunan

HUKUM TUHAN (Berdiri)
P : (Membaca 2 Timotius 4:1–5). Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan Hukum Tuhan sebagai petunjuk Hidup baru. (duduk kembali)

PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN
Doa Pembacaan Alkitab :
Pembacaan Alkitab : 1 Korintus 15 : 1 - 11
Khotbah

PENGAKUAN IMAN (Berdiri)
P : Marilah bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut Pengakuan Iman Rasuli : Aku percaya ......
P + J : Menyanyi nyanyian Rohani 80:2  “B’rilah kami pun...“
B’rilah kamipun tahan bertekun
Jangan kami dalam susah
Mengeluh dan putus asa
Jalan susah yang jadi jalan t’rang (duduk)

PERSEMBAHAN SYUKUR
P : Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan, sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Ingatlah sabda Tuhan yang tertulis dalam Roma 11:36: “Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!”
P + J : Menyanyi Nyanyian Kidung Jemaat 341:1-3 ”Kuasa-Mu dan NamaMulah”
KuasaMu dan namaMulah hendak kami sebar
Dan kar’na itu ya Tuhan, kami tak’kan gentar
Bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam
Supaya tumbuh dan segar, di panas surya memekar
Berbuahlah tuaianpun besar

Teladan sudah kau beri, demi deritaMu
Dan melalui salibMu, kau t’rima kuasaMu
Bagian kami tak lebih, seperti segenggam benih,
Melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap
bersamaMu di Firdaus gemerlap

Bagaikan padi Tuhanpun, dikubur, dipendam
Kembali bangkit merebut umatMu terkeram
Ya Tuhan kirim apalah, penabur yang t’lah menyerah
Hidupnya untuk kuasaMu, memberitakan namaMu
Agar seg’ra, buahnya milikMu

DOA SYUKUR DAN SYAFAAT

MENYANYI BERSAMA
Nyanyian  Rohani 173:1–3  “Keluar dari Kaum…“ (ayat 3 berdiri)
Keluar dari kaum dan rumah Bapamu
Serahkan dirimu kepada rahmat Hu
Percaya sabdaNya berjalan dengan suka
Ke tanah air baka yang tertentu di muka

Pergi dengan segra ke lorong negeri
Dan ke simpangannya yang buruk dan keji
B’ri rumahKu penuh jemput segala orang
Ke rumah s’lamatKu, tempatnya tidak kurang

Keluar ajarlah, seluruh dunia
Hamburkan InjilKu di sawah ladangnya
Mau t’rang maupun gelap, di rumah dan kerjamu
Baik ingatlah tetap, ‘Ku menyertai kamu

PENGUTUSAN DAN BERKAT
P : Arahkan hatimu pada Tuhan
J : Kami mengarahkan hati pada Tuhan agar hidup kami diubah-Nya
P : Jadilah saksi yang setia
J : Syukur kepada Allah
P : Terpujilah Tuhan
J : Kini dan selamanya!
P : Terimalah berkat Tuhan:  Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memenuhi Saudara, cinta kasih Bapa meneguhkan Saudara, dan persekutuan dengan Roh Kudus memampukan Saudara kini hingga selamanya“.
J : Amin ... Amin ... Amin

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Belum ada Komentar untuk "TATA IBADAH MINGGU DALAM KELUARGA, 3 MEI 2020"

Posting Komentar

Hai, sahabat DEAR PELANGI ... silahkan memberi komentar sesuai topik dengan bahasa yang sopan.

YANG PALING BARU

YESUS KRISTUS ADALAH IMAM BESAR YANG SEMPURNA (Ibrani 7:26-8:2)

ABOUT ME

Foto saya
Waropen, Papua, Indonesia
Menemukan PELANGI dalam hidup sendiri dan menjadi PELANGI di langit hidup sesama. Like and Subscribe my youtube channel: DEAR PELANGI CHANNEL

Iklan

Display

Inarticle

Infeed